0

កន្ត្រកទំនិញរបស់អ្នកទទេ

ក្រវ៉ាត់ Knights Templar Crusader

ក្រវ៉ាត់ Knights Templar Crusader


លោហៈវាយ: ប្រាក់
ត្រាលោហៈ: 925, ស្តេច
ភេទ: បុរស
ថ្មចម្បាំង: គ្មាន
ប្រភេទវិញ្ញាបនបត្រ: NGSTC
ការផាកពិន័យឬម៉ូត: វិចិត្រ
ប្រភេទធាតុ: ចិញ្ចៀន
លេខម៉ូដែល: 586106935990